Proszę włączyć obsługę Javascript

Reklamacja


Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa lub udzielonej gwarancji. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Sugerowany sposób składania reklamacji:

Wysłanie paczki z reklamacją do siedziby artelioni.pl - paczka powinna zawierać reklamowany produkt, potwierdzenie zakupu* oraz wypełniony formularz reklamacyjny - do pobrania tutaj (klient nie ma obowiązku korzystania z formularza).


Adres:
E-R2 Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Powstańców Wielkopolskich 91
62-002 Suchy Las*Potwierdzenie zakupu to np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub wszelkie inne dopuszczone przez prawo dowody. Bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwym rozstrzygnięcie przez Sprzedawcę złożonej reklamacji.


Wzór formularza reklamacji - plik pdf