Polityka prywatności


1. Firma E-R2 Sp. z o.o. S.K.A., właściciel serwisu internetowego www.artelioni.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest E-R2 Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz mogą być udostępniane ewentualnie innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. usługi w zakresie: systemy płatności, usługi księgowe, przewozowe, usługi polegające na załatwianiu reklamacji, a także windykacji i dochodzenia należności związanych z umową. Klient, na etapie rejestrowana konta w Serwisie lub wysłania zamówienia poprzez Serwis, może udzielić E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu:

  • a) prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów przez E-R2 Sp. z o.o. S.K.A., a także na ich udostępnianie przez tę spółkę podmiotom realizujących wyżej wymienione zadania na jej rzecz ;
  • b) otrzymywania od E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. informacji handlowych (w tym Newslettera z aktualną ofertą handlową Artelioni) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • c) otrzymywania od E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny (patrz także pkt. 5)

4. Serwis www.artelioni.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu www.artelioni.pl.

5. Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzalności serwisu artelioni.pl

6. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.

7. Dla korzystania z serwisu internetowego www.artelioni.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.